el Projecte

L’Escola Municipal de Música de Mataró és un servei educatiu i cultural públic que incorpora la innovació educativa, des dels punts de vista organitzatiu i pedagògic com un valor afegit del centre.

Treballem amb l’objectiu de facilitar a tota la ciutadania espais i propostes per fer música de manera pràctica i creativa, així com recollir, donar resposta, i acompanyar els interessos i les necessitats expressives dels ciutadans en l’àmbit de la música. Així doncs, l’EMMMataró és un centre obert, dinàmic i creatiu, pensat per servir a les persones,, que afegeix valor cultural a la ciutat a partir de pràctiques educatives de qualitat, diverses i innovadores.

Tot això ho fem prioritzant la proximitat als ciutadans, als col·lectius i als agents culturals de la ciutat. Basant-nos en l’aprenentatge a través de la pràctica, que permet gaudir de la música des del primer dia. Utilitzant el treball en grup com a eina pedagògica que facilita múltiples espais expressius, de relació artística i d’intercanvi entre iguals. Promovent la diversitat estètica i de llenguatges musicals; i vetllant per la qualitat metodològica i artística desenvolupada per un professorat musicalment actiu i pedagògicament competent.